Hoe zorg je als gemeente voor je inwoners bij gebeurtenissen met een maatschappelijke impact?

Nu maar ook na langere tijd?

Voor grote calamiteiten en rampen met een maatschappelijke impact wordt vanuit de crisisbeheersing vaak een team bevolkingszorg ingezet. 
Maar er zijn ook veel incidenten die door de gemeente zelf worden opgepakt. Kort na een dergelijke gebeurtenis is er veel aandacht voor de impact die dit heeft voor de inwoners van jouw gemeente. 
Maar gaandeweg zakt deze aandacht weg terwijl de impact voor een deel van de inwoners nog lange tijd heel groot kan zijn.
En vergeet daarbij ook niet de medewerkers die  bij deze gebeurtenissen zijn betrokken. Ook op hen kan dit lange tijd een grote impact hebben. En dit kan niet altijd met anderen gedeeld worden vanwege privacy.

Wat kan ik voor je doen?

Ik heb ruim 24 jaar werkervaring binnen gemeenten en overheidssamenwerkingen, waarvan een groot aantal jaren als adviseur veiligheid / rampenbestrijding en leidinggevende. Ik weet dus hoe belangrijk het is om direct na een calamiteit, maar juist ook na langere tijd aandacht voor de impact te hebben. Niet alleen voor de inwoners maar ook voor je medewerkers die direct betrokken zijn bij de aanpak van deze gebeurtenissen. 

Met mijn ervaring als ambtenaar en rouwexpert kan ik je op verschillende manieren ondersteunen, begeleiden en adviseren. Bijvoorbeeld samen met andere partijen als Slachtofferhulp, Veiligheidsregio, GGD, GGZ, maatschappelijk werk en lokale welzijnsorganisaties adviseren en ondersteunen bij groepsbijeenkomsten, herdenkingsbijeenkomsten of rituelen om ruimte te geven voor het delen van gevoelens en emoties.
Ook kan ik medewerkers die zijn betrokken bij de calamiteit, hetzij professioneel of persoonlijk, begeleiden in het proces van doorléven, verwerken en integreren in hun leven. 

Ben jij die gemeente die ook na langere tijd oog heeft voor de zorgen en gevoelens van je inwoners en medewerkers na een impactvolle gebeurtenis?
Die gemeente die weet dat zo'n gebeurtenis rouw met zich mee kan brengen? Die begrijpt dat rouw een langdurig proces is?
Die gemeente die ook voor langere tijd ondersteuning wil bieden?
En wil jij weten wat ík daarin voor jouw gemeente kan betekenen?